ثبت نام

ثبت نام۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱۴:۴۰:۰۳
صفحه ۱ از ۲

همه اعداد را به انگلیسی وارد کنید

تاریخ تولد:

خدمات مجموعه:

خدمات حضوری:

همه اعداد را به انگلیسی وارد کنید

سانتی‌متر

کیلوگرم

مدت زمانی را که در روز صرف شغلتان می‌کنید (به ساعت)

تعداد روزهایی که درهفته صرف شغلتان می‌کنید

ورزشی که در حال حاضر انجام می‌دهید

مدت زمانی را که در روز صرف ورزش می‌کنید (به ساعت)

تعداد روزها و ذکر ساعاتی که تمرین می‌کنید

نام غذاهای مورد علاقه شما

کیلوگرم

کیلوگرم

مثال: آسیب مچ پا ، نمی‌توانم طناب بزنم

ارسال عکس از ۳ زاویه