آیا در متد EMS چربی سوزی و عضله سازی به صورت موضعی امکان پذیر است؟

آیا در متد EMS چربی سوزی و عضله سازی به صورت موضعی امکان پذیر است؟

به دلیل روش خاص و برنامه تمرینی که در این متد وجود دارد،امکان چربی سوزی و عضله سازی بصورت موضعی بخصوص در نواحی شکم و پهلو وجود دارد.

۱۳۹۸/۱۱/۵ ۳:۵۳:۵۴بهمن ۵ام, ۱۳۹۸|