بایگانی ماهیانه دی ۱۴۰۲

ارتباط افزایش وزن با غده تیروئید

۱۴۰۲/۱۱/۱ ۲۰:۴۶:۴۷دی ۸ام, ۱۴۰۲|مقاله|

ارتباط افزایش وزن با عملکرد غده تیروئید تعامل مهمی بین عملکرد تیروئید، کنترل وزن،کاهش وزن و چاقی وجود دارد. به نظر می رسد مکانیسم های مختلفی دخیل باشند، و در مطالعات گروهی از افراد، الگوی [...]