آیا لباس هر ورزشکار مخصوص خود اوست؟

آیا لباس هر ورزشکار مخصوص خود اوست؟

لباس ایکس بادی از الیاف مخصوصی ساخته شده که بتواند جریان و پالس را از خود عبور دهد و این لباس مخصوص هر نفر و متناسب با سایز او تهیه می‌شود و در اختیار ورزشکار قرار می‌گیرد.

۱۳۹۸/۹/۲۶ ۱۲:۵۷:۵۸آذر ۲۶ام, ۱۳۹۸|