آیا با تمرین به روش EMS سلولیتهای بدن از بین می‌روند؟

آیا با تمرین به روش EMS سلولیتهای بدن از بین می‌روند؟

بله، تمرین با استفاده از متد EMS به وسیله دستگاه ایکس بادی به علت وارد کردن پالس‌های الکتریکی کنترل شده بر چربی‌ها و افزایش جریان گردش خون بهترین روش تمرینی شناخته شده با کمترین زمان برای از بین بردن سلولیت است.

۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۵:۵۹:۴۸بهمن ۱۳ام, ۱۳۹۸|